Φροντιστήριο Ζωγράφου, φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Ζωγράφου, μελέτη παιδιών δημοτικού Ζωγράφου, δημιουργική απασχόληση Ζωγράφου, ολιγομελή τμήματα, Λόγος

Φροντιστήριο Ζωγράφου Λόγος και Πράξη

Πλουμάκης Κωνσταντίνος

Σχετικά με “Φροντιστήριο Ζωγράφου”

Φροντιστήριο Ζωγράφου, φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Ζωγράφου, μελέτη παιδιών δημοτικού Ζωγράφου, δημιουργική απασχόληση Ζωγράφου, ολιγομελή τμήματα Ζωγράφου

Φιλοσοφία

Μετά από μια μακροχρόνια πορεία στο χώρο της εκπαίδευσης δημιουργήσαμε στην περιοχή του Ζωγράφου το φροντιστήριο λόγος + πράξη. Σε έναν καινούριο και σύγχρονο χώρο λειτουργεί μία νέα εκπαιδευτική δομή που σκοπό έχει να ανταποκριθεί στις διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση και στήριξη για τη μαθησιακή τους εξέλιξη.

Ο ρόλος του φροντιστηρίου μας είναι η ανάδειξη των δεξιοτήτων και η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων κάθε μαθητή, ώστε να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους.

Θεωρούμε τη μάθηση ως μία δυναμική διαδικασία. Συνδυάζουμε την επαγγελματική συνείδηση, τη μεθοδικότητα, την εμπειρία και τις γνώσεις μας με τη δημιουργική σκέψη – ενθουσιασμό των μαθητών.

Οι παραπάνω παράγοντες αποτελούν για εμάς εγγύηση ότι στο χώρο μας η επιτυχία γίνεται λόγος και πράξη.

 

Οργάνωση & διδασκαλία

Η λειτουργία του λόγος + πράξη στηρίζεται:

• Στα ολιγομελή τμήματα 1-5 ατόμων που διασφαλίζουν τον απαιτούμενο ανταγωνισμό. Άμεση συνεργασία καθηγητή-μαθητή και συστηματικός έλεγχος μαθητών.

• Στους έμπειρους και καταρτισμένους καθηγητές. Προετοιμάζουν μεθοδικά τους μαθητές παρέχοντας την κατάλληλη καθοδήγηση και ενθάρρυνση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

• Στον συστηματικό έλεγχο της προόδου των μαθητών.

  1. Εβδομαδιαία τεστ στο πλαίσιο κάθε μαθήματος, μέσω των οποίων διαπιστώνεται ο βαθμός κατανόησης της διδακτέας ύλης
  2. Εβδομαδιαίες εργασίες, που σκοπό έχουν την εμπέδωση της ύλης από τους μαθητές και την ανάδειξη των κρίσιμων σημείων κάθε ενότητας
  3. Τακτά γραπτά διαγωνίσματα, προσαρμοσμένα στο επίπεδο των τελικών εξετάσεων (προαγωγικές-πανελλήνιες)

Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές εξοικειώνονται με τον γραπτό λόγο και τη διαδικασία της εξέτασης. Μαθαίνουν να διαχειρίζονται τον χρόνο και το άγχος τους. Παράλληλα οδηγούνται σε αντικειμενικό έλεγχο του επιπέδου τους.

• Στην έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης που επιτρέπει το συστηματικό πρόγραμμα επαναλήψεων και την κάλυψη πιθανών κενών στην αφομοίωσή της. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται καλύτερη εκπαιδευτική και ψυχολογική στήριξη στους μαθητές, αυξάνοντας την αυτοπεποίθησή τους και μειώνοντας το άγχος τους.

• Στη χρήση ποικίλων εποπτικών μέσων που λειτουργεί επικουρικά στη μελέτη και την κατανόηση της διδακτέας ύλης. Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής λαμβάνει ερεθίσματα για να αγαπήσει τη μελέτη και την αναζήτηση της γνώσης.

Επιπλέον, στο λόγος + πράξη ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να μελετά στο χώρο του φροντιστηρίου. Με ασφάλεια και σιγουριά κάνει χρήση εκπαιδευτικού υλικού και άμεσης καθοδήγησης των εξειδικευμένων καθηγητών.

 

Παροχές

Το λόγος + πράξη παρέχει:

 Oργανωμένες σημειώσεις, επιμελημένες και ενημερωμένες από έμπειρους καθηγητές

• Oργανόγραμμα για κάθε μαθητή που θα τον βοηθά να διαχειριστεί το χρόνο της μελέτης, αφήνοντάς του περισσότερο ελεύθερο προσωπικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό η διαδικασία της μελέτης γίνεται αποδοτικότερη και ο μαθητής πιο δημιουργικός

• Aτομική ενισχυτική διδασκαλία για κάλυψη κενών και καλύτερη εμπέδωση της ύλης

• Συστηματική συνεργασία με τους γονείς

  1. Tακτικής ενημέρωσης (2 φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και 1 φορά κατά την καλοκαιρινή προετοιμασία), Δίνεται αναλυτική βαθμολογία της επίδοσης του κάθε μαθητή στα εβδομαδιαία τεστ, εργασίες, στα διαγωνίσματα και στην προφορική εξέταση.
  2. Eκτακτης ενημέρωσης σε κάθε άλλη περίπτωση (απουσίες- μη έγκαιρη προσέλευση- ασυνέπειας) ή κατόπιν επιθυμίας των γονέων.

• Eξατομικευμένη διδασκαλία σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Εξασφαλίζουμε την ψυχολογική τους στήριξη και συναισθηματική τους ασφάλεια σε ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον

 

Φροντιστήριο Ζωγράφου, φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Ζωγράφου, μελέτη παιδιών δημοτικού Ζωγράφου, δημιουργική απασχόληση Ζωγράφου, ολιγομελή τμήματα Ζωγράφου

Κριτικές

Αφήστε μια κριτική

Τιμή
Τοποθεσία
Υπηρεσίες
Εξυπηρέτηση
Δημοσίευση...
Η Βαθμολογία σας έχει σταλεί επιτυχώς
Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία
Captcha check failed