Διαγνωστικό κέντρο Αγία Παρασκευή Αττικής, μικροβιολογικό εργαστήριο Αγία Παρασκευή Αττικής, εξετάσεις αίματος Αγία Παρασκευή Αττικής, βιοπαθολογικό εργαστήριο Αγία Παρασκευή Αττικής, υπέρηχοι Αγία Παρασκευή Αττικής, triplex Αγία Παρασκευή Αττικής, ενδοκρινολογικό Αγία Παρασκευή Αττικής, ηλεκτρομυογράφημα Αγία Παρασκευή Αττικής, μαγνητικός τομογράφος Αγία Παρασκευή Αττικής, αξονικός τομογράφος Αγία Παρασκευή Αττικής, τμήμα γαστρεντερολογικό Αγία Παρασκευή Αττικής, τμήμα μαστού Αγία Παρασκευή Αττικής, καρδιολογικό Αγία Παρασκευή Αττικής, ακτινολογικό Αγία Παρασκευή Αττικής, τμήμα οστεοπόρωσης Αγία Παρασκευή Αττικής, αισθητική ιατρική Αγία Παρασκευή Αττικής, καθοδηγούμενες παρακεντήσεις Αγία Παρασκευή Αττικής, Medione

Διαγνωστικό κέντρο Αγία Παρασκευή Αττικής Medione

Σχετικά με : Διαγνωστικό κέντρο Αγία Παρασκευή Αττικής

Διαγνωστικό κέντρο Αγία Παρασκευή Αττικής, μικροβιολογικό εργαστήριο Αγία Παρασκευή Αττικής, εξετάσεις αίματος Αγία Παρασκευή Αττικής, βιοπαθολογικό εργαστήριο Αγία Παρασκευή Αττικής, υπέρηχοι Αγία Παρασκευή Αττικής, triplex Αγία Παρασκευή Αττικής, ενδοκρινολογικό Αγία Παρασκευή Αττικής, ηλεκτρομυογράφημα Αγία Παρασκευή Αττικής, μαγνητικός τομογράφος Αγία Παρασκευή Αττικής, αξονικός τομογράφος Αγία Παρασκευή Αττικής, τμήμα γαστρεντερολογικό Αγία Παρασκευή Αττικής, τμήμα μαστού Αγία Παρασκευή Αττικής, καρδιολογικό Αγία Παρασκευή Αττικής, ακτινολογικό Αγία Παρασκευή Αττικής, τμήμα οστεοπόρωσης Αγία Παρασκευή Αττικής, αισθητική ιατρική Αγία Παρασκευή Αττικής, καθοδηγούμενες παρακεντήσεις Αγία Παρασκευή Αττικής

Το διαγνωστικό κέντροMedione” βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή Αττικής στην οδό Ψαρών 54.

Ο όμιλος MediOne, παρέχει διαγνωστικές υπηρεσίες υψηλής ακρίβειας στους ασθενείς του.

Η μακροχρόνια εμπειρία του ιατρικού και επιστημονικού δυναμικού, η συνεχής ενημέρωση σε όλες τις εξελίξεις της ιατρικής, η κορυφαία ιατρική τεχνολογία και οι άριστες συνθήκες εξυπηρέτησης, διασφαλίζουν τα υψηλότερα επίπεδα παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας στο σύγχρονο χώρο υγείας.

Το κέντρο μας στην Αγία Παρασκευή Αττικής είναι εξοπλισμένο με τους πλέον προηγμένους αυτόματους αναλυτές. Η εμπειρία των βιοπαθολόγων ιατρών μας, η συνεχής ιατρική ενημέρωση, η εκπαίδευση του προσωπικού αλλά και ο άριστος εργαστηριακός εξοπλισμός, εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή διαγνωστική προσέγγιση στους ασθενείς μας.

Τα μηχανήματα είναι πιστοποιημένα με ISO και διενεργείται καθημερινός ποιοτικός έλεγχος.

Το κέντρο μας έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και με ιδιωτικές ασφαλιστικές.

Υπηρεσίες :
 • εξετάσεις αίματος
 • βιοπαθολογικό εργαστήριο 
 • υπέρηχοι
 • triplex 
 • ενδοκρινολογικό 
 • ηλεκτρομυογράφημα 
 • μαγνητικός τομογράφος 
 • αξονικός τομογράφος 
 • τμήμα γαστρεντερολογικό 
 • τμήμα μαστού 
 • καρδιολογικό
 • ακτινολογικό 
 • τμήμα οστεοπόρωσης 
 • αισθητική ιατρική 
 • καθοδηγούμενες παρακεντήσεις και άλλα…

GALLERY

Διαγνωστικό κέντρο Αγία Παρασκευή Αττικής, μικροβιολογικό εργαστήριο Αγία Παρασκευή Αττικής, εξετάσεις αίματος Αγία Παρασκευή Αττικής, βιοπαθολογικό εργαστήριο Αγία Παρασκευή Αττικής, υπέρηχοι Αγία Παρασκευή Αττικής, triplex Αγία Παρασκευή Αττικής, ενδοκρινολογικό Αγία Παρασκευή Αττικής, ηλεκτρομυογράφημα Αγία Παρασκευή Αττικής, μαγνητικός τομογράφος Αγία Παρασκευή Αττικής, αξονικός τομογράφος Αγία Παρασκευή Αττικής, τμήμα γαστρεντερολογικό Αγία Παρασκευή Αττικής, τμήμα μαστού Αγία Παρασκευή Αττικής, καρδιολογικό Αγία Παρασκευή Αττικής, ακτινολογικό Αγία Παρασκευή Αττικής, τμήμα οστεοπόρωσης Αγία Παρασκευή Αττικής, αισθητική ιατρική Αγία Παρασκευή Αττικής, καθοδηγούμενες παρακεντήσεις Αγία Παρασκευή Αττικής, Medione Διαγνωστικό κέντρο Αγία Παρασκευή Αττικής, μικροβιολογικό εργαστήριο Αγία Παρασκευή Αττικής, εξετάσεις αίματος Αγία Παρασκευή Αττικής, βιοπαθολογικό εργαστήριο Αγία Παρασκευή Αττικής, υπέρηχοι Αγία Παρασκευή Αττικής, triplex Αγία Παρασκευή Αττικής, ενδοκρινολογικό Αγία Παρασκευή Αττικής, ηλεκτρομυογράφημα Αγία Παρασκευή Αττικής, μαγνητικός τομογράφος Αγία Παρασκευή Αττικής, αξονικός τομογράφος Αγία Παρασκευή Αττικής, τμήμα γαστρεντερολογικό Αγία Παρασκευή Αττικής, τμήμα μαστού Αγία Παρασκευή Αττικής, καρδιολογικό Αγία Παρασκευή Αττικής, ακτινολογικό Αγία Παρασκευή Αττικής, τμήμα οστεοπόρωσης Αγία Παρασκευή Αττικής, αισθητική ιατρική Αγία Παρασκευή Αττικής, καθοδηγούμενες παρακεντήσεις Αγία Παρασκευή Αττικής, Medione Διαγνωστικό κέντρο Αγία Παρασκευή Αττικής, μικροβιολογικό εργαστήριο Αγία Παρασκευή Αττικής, εξετάσεις αίματος Αγία Παρασκευή Αττικής, βιοπαθολογικό εργαστήριο Αγία Παρασκευή Αττικής, υπέρηχοι Αγία Παρασκευή Αττικής, triplex Αγία Παρασκευή Αττικής, ενδοκρινολογικό Αγία Παρασκευή Αττικής, ηλεκτρομυογράφημα Αγία Παρασκευή Αττικής, μαγνητικός τομογράφος Αγία Παρασκευή Αττικής, αξονικός τομογράφος Αγία Παρασκευή Αττικής, τμήμα γαστρεντερολογικό Αγία Παρασκευή Αττικής, τμήμα μαστού Αγία Παρασκευή Αττικής, καρδιολογικό Αγία Παρασκευή Αττικής, ακτινολογικό Αγία Παρασκευή Αττικής, τμήμα οστεοπόρωσης Αγία Παρασκευή Αττικής, αισθητική ιατρική Αγία Παρασκευή Αττικής, καθοδηγούμενες παρακεντήσεις Αγία Παρασκευή Αττικής, Medione

Διαγνωστικό κέντρο Αγία Παρασκευή Αττικής, μικροβιολογικό εργαστήριο Αγία Παρασκευή Αττικής, εξετάσεις αίματος Αγία Παρασκευή Αττικής, βιοπαθολογικό εργαστήριο Αγία Παρασκευή Αττικής. Υπέρηχοι Αγία Παρασκευή Αττικής, triplex Αγία Παρασκευή Αττικής, ενδοκρινολογικό Αγία Παρασκευή Αττικής, ηλεκτρομυογράφημα Αγία Παρασκευή Αττικής, μαγνητικός τομογράφος Αγία Παρασκευή Αττικής. Αξονικός τομογράφος Αγία Παρασκευή Αττικής, τμήμα γαστρεντερολογικό Αγία Παρασκευή Αττικής, τμήμα μαστού Αγία Παρασκευή Αττικής, καρδιολογικό Αγία Παρασκευή Αττικής. Ακτινολογικό Αγία Παρασκευή Αττικής, τμήμα οστεοπόρωσης Αγία Παρασκευή Αττικής, αισθητική ιατρική Αγία Παρασκευή Αττικής, καθοδηγούμενες παρακεντήσεις Αγία Παρασκευή Αττικής. Διαγνωστικά κέντρα, μικροβιολογικά εργαστήρια, εξέταση αίματος, υπέρηχος

Κριτικές

Αφήστε μια κριτική

Τιμή
Τοποθεσία
Υπηρεσίες
Εξυπηρέτηση
Δημοσίευση...
Η Βαθμολογία σας έχει σταλεί επιτυχώς
Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία
Captcha check failed