sinergio_autokiniton_nerokouros_xanion_zouridakis_3_ilektronikoskatalogos_gr