Τζινέλλης Σπυρίδων και ΣΙΑ Ε.Ε. Οικοδομικά υλικά Αιγάλεω