Κέντρο ξένων γλωσσών Θέρμη Θεσσαλονίκης, φροντιστήριο αγγλικών Θέρμη, μάθημα ιταλικών-γαλλικών Θέρμη, μαθήματα ισπανικών-γερμανικών Θέρμη, εκμάθηση τούρκικων Θέρμη, ELB

Κέντρο ξένων γλωσσών Θέρμη Θεσσαλονίκης E.L.B.

Σχετικά με : Κέντρο ξένων γλωσσών Θέρμη Θεσσαλονίκης

Κέντρο ξένων γλωσσών Θέρμη Θεσσαλονίκης, φροντιστήριο αγγλικών Θέρμη, μάθημα ιταλικών-γαλλικών Θέρμη, μαθήματα ισπανικών-γερμανικών Θέρμη, εκμάθηση τούρκικων Θέρμη

Το σχολείο μας ιδρύθηκε το 1999 με την επωνυμία “LORD BYRON” από τον ιδιοκτήτη των Lord Byron Schools και την Αρετή Κορμά.

Η ίδια είναι πτυχιούχος:

 • Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
 • Kάτοχος των πιστοποιητικών CPE (Certificate of Proficiency in English – Πανεπιστήμιο Cambridge
 • ECPE (Εξέταση για το Πιστοποιητικό Επάρκειας στα Αγγλικά – Πανεπιστήμιο Michigan)
 • Sorbonne 1 (Universite de Paris IV)

Οι υπηρεσίες υψηλού επιπέδου του σχολείου μας το κατέστησαν σύντομα πρωτοπόρο στην περιοχή. H προοδευτική μεθοδολογία διδασκαλίας παρείχε στους μαθητές υψηλής ποιότητας, πλούσια και εκτεταμένη εμπειρία στην διαδικασία εκμάθησης γλωσσών. Η Αρετή Κορμά ανέλαβε εξ ολοκλήρου ως Ιδιοκτήτρια και Διευθύντρια Σπουδών του σχολείου. Tο οποίο σύντομα μετονομάστηκε σε E.L.B. (Εuropean Language Bridge).

Πρόκειται για ένα σχολείο με μαθητοκεντρικό προσανατολισμό κι ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Η ξενόγλωσση διδασκαλία, πάντα με σαφή τα όρια της πειθαρχίας και του σεβασμού, γίνεται στα πλαίσια αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και βιωματικών δραστηριοτήτων.

Γι εμάς, η δημιουργία κινήτρων για γνώση και η σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε με τους μαθητές μας είναι το διαβατήριο για την κατάκτηση της ξένης γλώσσας. Ποικίλα προγράμματα σπουδών, που ικανοποιούν τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητών! Αυστηροί έλεγχοι ποιότητας, άρτια τεχνολογική υποδομή και διαρκής αναζήτηση για οτιδήποτε πρωτοποριακό έχουν συντελέσει στις αμέτρητες επιτυχίες μας.

Το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του E.L.B. έχει επιλεχθεί με αυστηρά κριτήρια. Κοινό και κυρίαρχο χαρακτηριστικό όλων είναι η ανιδιοτελής αγάπη και αφοσίωση για κάθε μαθητή ξεχωριστά κι όλη την ομάδα συνολικά.  Αυτά τα γνωρίσματα, σε συνδυασμό με τα υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα τους, καθορίζουν το πλαίσιο της επιτυχίας. 

Η πρωταρχική της φιλοδοξία να προσφέρει ξεχωριστή και εξελισσόμενη εκπαίδευση μέσω της σκληρής δουλειάς, της αποφασιστικότητας και της ακαδημαϊκής εξέλιξης. Aπέδειξε ότι τα άριστα αποτελέσματα των μαθητών στις εξετάσεις έχουν μεγάλη σημασία στη ζωή τους. Ωστόσο αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι να τους βοηθήσουμε να οικοδομήσουν απαραίτητες δεξιότητες, όπως:

 • δημιουργία κινήτρων
 • κριτική σκέψη
 • δύναμη ψυχής
Αυτό που πραγματικά κάνει το ELB να ξεχωρίζει

Είναι η κατευθυντήρια αρχή ότι οι μαθητές του σχολείου πρέπει να μάθουν να λειτουργούν σε ένα σύγχρονο πλαίσιο αλληλεπίδρασης και διάδρασης. Γι’ αυτό διατηρούμε τις ώρες διδασκαλίας αυξημένες ενώ τα τμήματά μας είναι ολιγομελή.

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το Σχολείο μας λειτουργεί με βάση τις διαχρονικές αξίες του αλληλοσεβασμού και της συνέπειας. Με προτεραιότητα τη διαρκή συνεργασία μας με την οικογένεια του μαθητή.

Η κατάταξη των νέων μαθητών στο σωστό επίπεδο σπουδών, θεωρείται απολύτως αναγκαία, γίνεται με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης. Τα ενισχυτικά μαθήματα που παρέχονται κατά τη διάρκεια του έτους βοηθούν τους μαθητές να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του μαθήματος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩN

Τα βιβλία που επιλέγουμε προέρχονται από τους καλύτερους εκδοτικούς οίκους. Είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στην διδασκαλία μέσω διαδραστικού πίνακα. Αποσκοπούμε στην πλήρη εμπέδωση των νέων εννοιών κι όχι στον αλόγιστο φόρτο καθηκόντων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Οι καθηγητές στο E.L.B. ακολουθούν ένα ετήσιο πρόγραμμα σπουδών (Syllabus) με συνέπεια και υπευθυνότητα. Επίσης, συμπληρώνουν γραπτές αναφορές για την επίδοση του κάθε μαθητή.

Υπάρχει εβδομαδιαία συνάντηση με τη Διεύθυνση για ενημέρωση και σωστή καθοδήγηση. Η διαδικασία του κάθε μαθήματός τους είναι καταγεγραμμένη στα Φυλλάδια Σχεδίου Μαθήματος (Lesson Plans).

Το διδακτικό προσωπικό επιμορφώνεται συνεχώς ενδοσχολικά, αλλά κι εκτός σχολείου. Κάθε Εκπαιδευτικός Σύμβουλος του E.L.B. είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να παρέχει πληροφορίες για το εκπαιδευτικό ζήτημα που σας απασχολεί.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται καθημερινά με ποικίλους τρόπους (ορθογραφία, προφορικά, tests, quizzes, διαγωνίσματα τριμήνου).

Οι εξετάσεις τριμήνου διεξάγονται 3 φορές το χρόνο (αρχές Δεκεμβρίου – αρχές Μαρτίου – μέσα Μαΐου). Πάντα προηγείται η κατάλληλη επανάληψη.

Οι εξετάσεις προσομοίωσης (Mock Exams) για τους υποψήφιους οποιουδήποτε πτυχίου, γίνονται 2 φορές το χρόνο και είναι υποχρεωτικές.

Ως εκ τούτου χορηγείται:
 • Δωρεάν Test Κεκτημένων Γνώσεων
 • Τετράδιο Συνεργασίας
 • Δελτία Προόδου 3 φορές τον χρόνο
 • 3 Mock Tests (Test προσομοίωσης) για τα τμήματα εξετάσεων
 • Εβδομαδιαία ώρα καθηγητή για ενημέρωση γονέων/επίλυση αποριών μαθητών
 • Άμεση επικοινωνία με γονείς όταν κριθεί αναγκαίο
 • Ε-Learn πλατφόρμα για την ανάθεση καθηκόντων, πληροφορίες για τις δραστηριότητες του σχολείου και επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό.
 • Εσωτερικά σεμινάρια για γονείς (παιδική ψυχολογία, βελτίωση αυτονομίας μαθητή, επέκταση φάσματος συγκέντρωσής και για θέματα υγείας και διατροφής)

 

GALLERY

Κέντρο ξένων γλωσσών Θέρμη Θεσσαλονίκης, φροντιστήριο αγγλικών Θέρμη, μάθημα ιταλικών-γαλλικών Θέρμη, μαθήματα ισπανικών-γερμανικών Θέρμη, εκμάθηση τούρκικων Θέρμη, ELB Κέντρο ξένων γλωσσών Θέρμη Θεσσαλονίκης, φροντιστήριο αγγλικών Θέρμη, μάθημα ιταλικών-γαλλικών Θέρμη, μαθήματα ισπανικών-γερμανικών Θέρμη, εκμάθηση τούρκικων Θέρμη, ELB Κέντρο ξένων γλωσσών Θέρμη Θεσσαλονίκης, φροντιστήριο αγγλικών Θέρμη, μάθημα ιταλικών-γαλλικών Θέρμη, μαθήματα ισπανικών-γερμανικών Θέρμη, εκμάθηση τούρκικων Θέρμη, ELB

Κέντρο ξένων γλωσσών Θέρμη Θεσσαλονίκης, φροντιστήριο αγγλικών Θέρμη, μάθημα ιταλικών-γαλλικών Θέρμη, μαθήματα ισπανικών-γερμανικών Θέρμη, εκμάθηση τούρκικων Θέρμη, ELB

 

 

Κέντρο ξένων γλωσσών Θέρμη Θεσσαλονίκης, φροντιστήριο αγγλικών Θέρμη, μάθημα ιταλικών-γαλλικών Θέρμη, μαθήματα ισπανικών-γερμανικών Θέρμη, εκμάθηση τούρκικων Θέρμη, κέντρα, φροντιστήρια

Κριτικές

Αφήστε μια κριτική

Τιμή
Τοποθεσία
Υπηρεσίες
Εξυπηρέτηση
Δημοσίευση...
Η Βαθμολογία σας έχει σταλεί επιτυχώς
Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία
Captcha check failed