Νομικός Η. και Κοκόλιας Κ. ΟΕ Ηλεκτρολογικομηχανολογικές εγκαταστάσεις Χίος