georgika_mixanimata_thermi_thessalonikis_kanakis_2_ilektronikoskatalogos_gr