Γεωργικά Μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, γεωργικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, μεταφορικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, λέβητες βιομάζας Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Ψεκαστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, ελαιοραβδιστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, στελεχοκόπτες Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, καταστροφείς χόρτων Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Τουρμπίνα ψεκασμού Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, κουβάδες τρακτέρ Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, Ταμπακάκης

Γεωργικά Μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου ΤΚ Ταμπακάκης

Σχετικά με : Γεωργικά Μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου

Γεωργικά Μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, μεταφορικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, λέβητες βιομάζας Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Ψεκαστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, ελαιοραβδιστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, στελεχοκόπτες Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, καταστροφείς χόρτων Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Τουρμπίνα ψεκασμού Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, κουβάδες τρακτέρ Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου

Η επιχείρηση Ταμπακάκης ιδρύθηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες του επαγγελματία όσο και του ερασιτέχνη που ασχολείται με τη γεωργία.

Παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, ικανοποιώντας κάθε ανάγκη και απαίτηση.

Η επιχείρηση στεγάζεται στις Αγιές Παρασκίες Ηρακλείου Κρήτης, δραστηριοποιείται στο χώρο των επισκευών / κατασκευών παντός τύπου σιδηροκατασκευών, κατασκευή / επισκευή και εμπορία γεωργικών μηχανημάτων (θαμνοκοπτικά, αλυσοπρίονα, ελαιοραβδιστικά, ψεκαστικά , στελεχοκόπτες, μεταφορικά μηχανήματα κ.ά) και τέλος κατασκευή λεβήτων βιομάζας.

Από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα δε σταματάμε να ενημερωνόμαστε, να βελτιωνόμαστε και να αναβαθμίζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας κάνοντας τα άξια των αναγκών και των απαιτήσεων που έχουν κληθεί να ικανοποιήσουν.

Προϊόντα :
 • Γεωργικά μηχανήματα
 • Λέβητες βιομάζας
 • Λέβητες στερεών καυσίμων
 • Παρελκόμενα τρακτέρ
 • Αναρτώμενες ψεκαστικές τουρμπίνες
 • Φτερωτές τουρμπίνας
 • Ψεκαστικά συγκροτήματα εδάφους
 • Ψεκαστικά – ραντιστικά
 • Μπάρες ψεκασμού
 • Ψεκαστικά βυτία
 • Βάσεις ψεκαστικών
 • Στελεχοκόπτες – καταστροφείς χόρτων
 • Αμπελουργικές τουρμπίνες
 • Δενδροκομικές τουρμπίνες
 • Ελαιοραβδιστικά
 • Μεταφορικά μηχανήματα (τρίκυκλα , 4Χ4 ,6Χ6 8Χ8 )
 • Ψεκαστικά μεταφορικά μηχανήματα
 • Σιλό

Παρέχοντας του προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας ικανοποιώντας κάθε ανάγκη και απαίτηση του.

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στο χώρο :

 • των επισκευών – κατασκευών παντός τύπου σιδηροκατασκευών
 • κατασκευή – επισκευή και εμπορία γεωργικών μηχανημάτων
 • κατασκευή λεβήτων βιομάζας

Από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα δε σταματάμε να ενημερωνόμαστε.

Να βελτιωνόμαστε και να αναβαθμίζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

GALLERY

Γεωργικά Μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, γεωργικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, μεταφορικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, λέβητες βιομάζας Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Ψεκαστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, ελαιοραβδιστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, στελεχοκόπτες Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, καταστροφείς χόρτων Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Τουρμπίνα ψεκασμού Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, κουβάδες τρακτέρ Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, Ταμπακάκης Γεωργικά Μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, γεωργικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, μεταφορικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, λέβητες βιομάζας Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Ψεκαστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, ελαιοραβδιστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, στελεχοκόπτες Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, καταστροφείς χόρτων Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Τουρμπίνα ψεκασμού Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, κουβάδες τρακτέρ Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, Ταμπακάκης Γεωργικά Μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, γεωργικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, μεταφορικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, λέβητες βιομάζας Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Ψεκαστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, ελαιοραβδιστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, στελεχοκόπτες Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, καταστροφείς χόρτων Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Τουρμπίνα ψεκασμού Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, κουβάδες τρακτέρ Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, Ταμπακάκης

Γεωργικά Μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, γεωργικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, μεταφορικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, λέβητες βιομάζας Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Ψεκαστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, ελαιοραβδιστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, στελεχοκόπτες Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, καταστροφείς χόρτων Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Τουρμπίνα ψεκασμού Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, κουβάδες τρακτέρ Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, Ταμπακάκης Γεωργικά Μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, γεωργικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, μεταφορικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, λέβητες βιομάζας Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Ψεκαστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, ελαιοραβδιστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, στελεχοκόπτες Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, καταστροφείς χόρτων Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Τουρμπίνα ψεκασμού Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, κουβάδες τρακτέρ Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, Ταμπακάκης Γεωργικά Μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, γεωργικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, μεταφορικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, λέβητες βιομάζας Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Ψεκαστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, ελαιοραβδιστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, στελεχοκόπτες Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, καταστροφείς χόρτων Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Τουρμπίνα ψεκασμού Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, κουβάδες τρακτέρ Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, Ταμπακάκης

Γεωργικά Μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, γεωργικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, μεταφορικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, λέβητες βιομάζας Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Ψεκαστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, ελαιοραβδιστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, στελεχοκόπτες Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, καταστροφείς χόρτων Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Τουρμπίνα ψεκασμού Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, κουβάδες τρακτέρ Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, Ταμπακάκης Γεωργικά Μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, γεωργικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, μεταφορικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, λέβητες βιομάζας Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Ψεκαστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, ελαιοραβδιστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, στελεχοκόπτες Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, καταστροφείς χόρτων Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Τουρμπίνα ψεκασμού Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, κουβάδες τρακτέρ Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, Ταμπακάκης Γεωργικά Μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, γεωργικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, μεταφορικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, λέβητες βιομάζας Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Ψεκαστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, ελαιοραβδιστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, στελεχοκόπτες Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, καταστροφείς χόρτων Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Τουρμπίνα ψεκασμού Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, κουβάδες τρακτέρ Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, Ταμπακάκης

Γεωργικά Μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, γεωργικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, μεταφορικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, λέβητες βιομάζας Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Ψεκαστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, ελαιοραβδιστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, στελεχοκόπτες Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, καταστροφείς χόρτων Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Τουρμπίνα ψεκασμού Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, κουβάδες τρακτέρ Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, Ταμπακάκης Γεωργικά Μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, γεωργικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, μεταφορικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, λέβητες βιομάζας Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Ψεκαστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, ελαιοραβδιστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, στελεχοκόπτες Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, καταστροφείς χόρτων Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Τουρμπίνα ψεκασμού Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, κουβάδες τρακτέρ Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, Ταμπακάκης Γεωργικά Μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, γεωργικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, μεταφορικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, λέβητες βιομάζας Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Ψεκαστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, ελαιοραβδιστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, στελεχοκόπτες Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, καταστροφείς χόρτων Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Τουρμπίνα ψεκασμού Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, κουβάδες τρακτέρ Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, Ταμπακάκης

Γεωργικά Μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, γεωργικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, μεταφορικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, λέβητες βιομάζας Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Ψεκαστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, ελαιοραβδιστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, στελεχοκόπτες Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, καταστροφείς χόρτων Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Τουρμπίνα ψεκασμού Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, κουβάδες τρακτέρ Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, Ταμπακάκης Γεωργικά Μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, γεωργικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, μεταφορικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, λέβητες βιομάζας Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Ψεκαστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, ελαιοραβδιστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, στελεχοκόπτες Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, καταστροφείς χόρτων Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Τουρμπίνα ψεκασμού Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, κουβάδες τρακτέρ Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, ΤαμπακάκηςΓεωργικά Μηχανήματα Αρχάνες Ηράκλειο, επισκευή γεωργικών μηχανημάτων Αρχάνες, γεωργικό μηχάνημα Αρχάνες, επισκευές τρακτέρ Αρχάνες, κατασκευή λεβήτων βιομάζας Αρχάνες, Ταμπακάκης

Γεωργικά Μηχανήματα Αρχάνες Ηράκλειο, επισκευή γεωργικών μηχανημάτων Αρχάνες, γεωργικό μηχάνημα Αρχάνες, επισκευές τρακτέρ Αρχάνες, κατασκευή λεβήτων βιομάζας Αρχάνες, Ταμπακάκης Γεωργικά Μηχανήματα Αρχάνες Ηράκλειο, επισκευή γεωργικών μηχανημάτων Αρχάνες, γεωργικό μηχάνημα Αρχάνες, επισκευές τρακτέρ Αρχάνες, κατασκευή λεβήτων βιομάζας Αρχάνες, Ταμπακάκης Γεωργικά Μηχανήματα Αρχάνες Ηράκλειο, επισκευή γεωργικών μηχανημάτων Αρχάνες, γεωργικό μηχάνημα Αρχάνες, επισκευές τρακτέρ Αρχάνες, κατασκευή λεβήτων βιομάζας Αρχάνες, Ταμπακάκης

Γεωργικά Μηχανήματα Αρχάνες Ηράκλειο, επισκευή γεωργικών μηχανημάτων Αρχάνες, γεωργικό μηχάνημα Αρχάνες, επισκευές τρακτέρ Αρχάνες, κατασκευή λεβήτων βιομάζας Αρχάνες, Ταμπακάκης Γεωργικά Μηχανήματα Αρχάνες Ηράκλειο, επισκευή γεωργικών μηχανημάτων Αρχάνες, γεωργικό μηχάνημα Αρχάνες, επισκευές τρακτέρ Αρχάνες, κατασκευή λεβήτων βιομάζας ΑρΓεωργικά Μηχανήματα Αρχάνες Ηράκλειο, επισκευή γεωργικών μηχανημάτων Αρχάνες, γεωργικό μηχάνημα Αρχάνες, επισκευές τρακτέρ Αρχάνες, κατασκευή λεβήτων βιομάζας Αρχάνες, Ταμπακάκηςχάνες, Ταμπακάκης Γεωργικά Μηχανήματα Αρχάνες Ηράκλειο, επισκευή γεωργικών μηχανημάτων Αρχάνες, γεωργικό μηχάνημα Αρχάνες, επισκευές τρακτέρ Αρχάνες, κατασκευή λεβήτων βιομάζας Αρχάνες, Ταμπακάκης

Γεωργικά Μηχανήματα Αρχάνες Ηράκλειο, επισκευή γεωργικών μηχανημάτων Αρχάνες, γεωργικό μηχάνημα Αρχάνες, επισκευές τρακτέρ Αρχάνες, κατασκευή λεβήτων βιομάζας Αρχάνες, Ταμπακάκης Γεωργικά Μηχανήματα Αρχάνες Ηράκλειο, επισκευή γεωργικών μηχανημάτων Αρχάνες, γεωργικό μηχάνημα Αρχάνες, επισκευές τρακτέρ Αρχάνες, κατασκευή λεβήτων βιομάζας Αρχάνες, Ταμπακάκης Γεωργικά Μηχανήματα Αρχάνες Ηράκλειο, επισκευή γεωργικών μηχανημάτων Αρχάνες, γεωργικό μηχάνημα Αρχάνες, επισκευές τρακτέρ Αρχάνες, κατασκευή λεβήτων βιομάζας Αρχάνες, Ταμπακάκης

 

VIDEOS

 

 

Γεωργικά Μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηράκλειο, μεταφορικά μηχανήματα Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, λέβητες βιομάζας Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Ψεκαστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, ελαιοραβδιστικά Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, στελεχοκόπτες Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, καταστροφείς χόρτων Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου. Τουρμπίνα ψεκασμού Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, κουβάδες τρακτέρ Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου

Κριτικές

Αφήστε μια κριτική

Τιμή
Τοποθεσία
Υπηρεσίες
Εξυπηρέτηση
Δημοσίευση...
Η Βαθμολογία σας έχει σταλεί επιτυχώς
Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία
Captcha check failed