exartimata_alouminiou_euosmos_thessalonikis_basiliadis_3_ilektronikoskatalogos_gr