Ενεργειακός επιθεωρητής Ζωγράφου Blue Engineering Στρατάκια Παντελής

Home » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » Ενεργειακοί Επιθεωρητές » Ενεργειακός επιθεωρητής Ζωγράφου Blue Engineering Στρατάκια Παντελής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΕΠΑΦΗ


Address

Εθνικής Αντιστάσεως 68, Ζωγράφου, τκ : 157772, Αττικής

GPS

37.9701089, 23.7725098

Telephone

Social


ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ενεργειακός επιθεωρητής Ζωγράφου, τεχνικό γραφείο Ζωγράφου, αρχιτεκτονική μελέτη Ζωγράφου, μελέτη κτηρίων Ζωγράφου, οικοδομικές άδειες Ζωγράφου, ανακαινίσεις κτηρίων Ζωγράφου, Στρατάκιας

Ενεργειακός επιθεωρητής Ζωγράφου Blue Engineering

Σχετικά με : Ενεργειακός επιθεωρητής Ζωγράφου

Ενεργειακός επιθεωρητής Ζωγράφου, τεχνικό γραφείο Ζωγράφου, αρχιτεκτονική μελέτη Ζωγράφου, μελέτη κτηρίων Ζωγράφου, οικοδομικές άδειες Ζωγράφου, ανακαινίσεις κτηρίων Ζωγράφου 

Ο ενεργειακός επιθεωρητής κ. ΣτρατάκιαςBlue Engineering” έχει το τεχνικό του γραφείο στην Ζωγράφου στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 68.

Προσφέρουμε υπηρεσίες μηχανικού σε όλα τα επίπεδα, αναλαμβάνουμε από μικρής κλίμακας κατασκευές και ανακαινίσεις κατοικιών, γραφείων και καταστημάτων έως αδειοδότηση, μελέτη εφαρμογής ή ολοκληρωμένες λύσεις μεγαλύτερης κλίμακας έργων.

Οι ανακαινίσεις χώρων, είτε σε εμπορικά είτε σε οικιστικά κτίρια, αφορούν την ουσιαστική ανανέωση τους με οικοδομικές εργασίες. Αποτελούν έναν ιδιαίτερα ενεργό κλάδο τα τελευταία χρόνια, καθώς μπορούν να προσφέρουν αισθητική, λειτουργική, αλλά και ενεργειακή αναβάθμιση χώρων.

Η κατασκευή αποτελεί το τελικό στάδιο μιας μελέτης, είναι δηλαδή η εξ αρχής υλοποίηση ενός προσεκτικά σχεδιασμένου έργου. Στην κατασκευή έρχονται να ενωθούν στον πραγματικό πια χώρο και χρόνο οι μελέτες όλων των διαφορετικών ειδικοτήτων που έχουν εργασθεί για τη μελέτη εφαρμογής ενός έργου.

Υπηρεσίες :
  • αρχιτεκτονική μελέτη
  • μελέτη κτηρίων
  • οικοδομικές άδειες
  • ανακαινίσεις κτηρίων και άλλα…

GALLERY

Ενεργειακός επιθεωρητής Ζωγράφου, τεχνικό γραφείο Ζωγράφου, αρχιτεκτονική μελέτη Ζωγράφου, μελέτη κτηρίων Ζωγράφου, οικοδομικές άδειες Ζωγράφου, ανακαινίσεις κτηρίων Ζωγράφου, Στρατάκιας Ενεργειακός επιθεωρητής Ζωγράφου, τεχνικό γραφείο Ζωγράφου, αρχιτεκτονική μελέτη Ζωγράφου, μελέτη κτηρίων Ζωγράφου, οικοδομικές άδειες Ζωγράφου, ανακαινίσεις κτηρίων Ζωγράφου, Στρατάκιας Ενεργειακός επιθεωρητής Ζωγράφου, τεχνικό γραφείο Ζωγράφου, αρχιτεκτονική μελέτη Ζωγράφου, μελέτη κτηρίων Ζωγράφου, οικοδομικές άδειες Ζωγράφου, ανακαινίσεις κτηρίων Ζωγράφου, Στρατάκιας

Ενεργειακός επιθεωρητής Ζωγράφου, τεχνικό γραφείο Ζωγράφου, αρχιτεκτονική μελέτη Ζωγράφου, μελέτη κτηρίων Ζωγράφου, οικοδομικές άδειες Ζωγράφου, ανακαινίσεις κτηρίων Ζωγράφου. Ενεργειακοί επιθεωρητές, τεχνικά γραφεία, αρχιτεκτονικές μελέτες, μελέτη κτηρίου, οικοδομική άδεια, ανακαίνιση κτηρίου