Οικονόμου Σ. Ζηνωνίδου Χ. Φράγκος Γ. Ο.Ε. Εκτελωνιστικό γραφείο Σέρρες