Ειδικές θεραπείες Νέα Σμύρνη, εργοθεραπεία Νέα Σμύρνη, λογοθεραπεία Νέα Σμύρνη, μελέτη μαθημάτων Νέα Σμύρνη, παράλληλη στήριξη Νέα Σμύρνη, μαθησιακές δυσκολίες Νέα Σμύρνη, Νοημάθηση

Ειδικές θεραπείες Νέα Σμύρνη Νοημάθηση

Σχετικά με : Ειδικές θεραπείες Νέα Σμύρνη

Ειδικές θεραπείες Νέα Σμύρνη, εργοθεραπεία Νέα Σμύρνη, λογοθεραπεία Νέα Σμύρνη, μελέτη μαθημάτων Νέα Σμύρνη, παράλληλη στήριξη Νέα Σμύρνη, μαθησιακές δυσκολίες Νέα Σμύρνη

Το κέντρο ειδικών θεραπειών της κ. Τσεκούρα “Νοημάθηση” βρίσκονται στην Νέα Σμύρνη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 105.

Το κέντρο ανάπτυξης παιδιού «ΝΟΗΜΑΘΗΣΗ» λειτουργεί από το 2013, προσφέροντας ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον στα παιδιά και στους εφήβους, δημιουργώντας μια θετική παιδαγωγική ατμόσφαιρα. Κέντρο λίγων μαθητών στην αρχή, μπόρεσε στη συνέχεια να ισχυροποιήσει την παρουσία του στον χώρο της εκπαίδευσης.

Με νέες και σύγχρονες μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας, στηρίζουμε τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναπτύσσουμε τα ατομικά του χαρακτηριστικά και προτερήματα. Η έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς αποτελεί για εμάς μια επιπλέον πρόκληση στη συνέχιση των στόχων μας, πιστεύοντας ότι η επιλογή του κέντρου μας εξασφαλίζει την αρτιότερη εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών σας.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Μία πλήρης ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων συνεργάζεται αναλύει και σχεδιάζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα, αξιολογεί τα θεραπευτικά αποτελέσματα και προτείνει θεραπευτικές παρεμβάσεις. Στη διεπιστημονική ομάδα του κέντρου συμμετέχουν: Ψυχολόγοι / Εργοθεραπευτές / Λογοθεραπευτές / Παιδοψυχίατρος / Φιλόλογοι-Ειδικοί Παιδαγωγοί
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • εργοθεραπεία
 • λογοθεραπεία
 • dog therapy
 • ειδικό παιδαγωγικό
 • ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα
 • ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων
 • καθημερινή μελέτη μαθημάτων όλων των ηλικιακών βαθμίδων (και στη Νοηματική Γλώσσα)
 • παράλληλη στήριξη 
 • μαθησιακές δυσκολίες και άλλα..

 

Πρότυπο Κέντρο Πρώιμης Παρέμβασης My Little Academy

Η ακαδημία μας μεγαλώνει και εξελίσσεται συνεχώς. Βασικός μας στόχος είναι η ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη των παιδιών με μαθησιακές και αναπτυξιακές δυσκολίες, μέσα σε έναν πρότυπο χώρο πρώιμης παιδικής παρέμβασης. 
Πρόκειται για ένα πρωινό καθημερινό πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2 έως 6 ετών. Το πρόγραμμα μέσα από ένα σύνολο θεραπειών, ερεθισμάτων και δραστηριοτήτων θέτει τις βάσεις για τη σωστή και ολόπλευρη ανάπτυξη, προσφέροντας στα παιδιά όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη μετέπειτα πορεία τους στον χώρο της μάθησης και της εκπαίδευσης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 • ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 • ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
 • ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 • DOG THERAPY
 • ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 • ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ
 • ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
Links:

GALLERY

Ειδικές θεραπείες Νέα Σμύρνη, εργοθεραπεία Νέα Σμύρνη, λογοθεραπεία Νέα Σμύρνη, μελέτη μαθημάτων Νέα Σμύρνη, παράλληλη στήριξη Νέα Σμύρνη, μαθησιακές δυσκολίες Νέα Σμύρνη, Νοημάθηση Ειδικές θεραπείες Νέα Σμύρνη, εργοθεραπεία Νέα Σμύρνη, λογοθεραπεία Νέα Σμύρνη, μελέτη μαθημάτων Νέα Σμύρνη, παράλληλη στήριξη Νέα Σμύρνη, μαθησιακές δυσκολίες Νέα Σμύρνη, Νοημάθηση Ειδικές θεραπείες Νέα Σμύρνη, εργοθεραπεία Νέα Σμύρνη, λογοθεραπεία Νέα Σμύρνη, μελέτη μαθημάτων Νέα Σμύρνη, παράλληλη στήριξη Νέα Σμύρνη, μαθησιακές δυσκολίες Νέα Σμύρνη, Νοημάθηση

Ειδικές θεραπείες Νέα Σμύρνη, εργοθεραπεία Νέα Σμύρνη, λογοθεραπεία Νέα Σμύρνη, μελέτη μαθημάτων Νέα Σμύρνη, παράλληλη στήριξη Νέα Σμύρνη, μαθησιακές δυσκολίες Νέα Σμύρνη, Νοημάθηση Ειδικές θεραπείες Νέα Σμύρνη, εργοθεραπεία Νέα Σμύρνη, λογοθεραπεία Νέα Σμύρνη, μελέτη μαθημάτων Νέα Σμύρνη, παράλληλη στήριξη Νέα Σμύρνη, μαθησιακές δυσκολίες Νέα Σμύρνη, Νοημάθηση Ειδικές θεραπείες Νέα Σμύρνη, εργοθεραπεία Νέα Σμύρνη, λογοθεραπεία Νέα Σμύρνη, μελέτη μαθημάτων Νέα Σμύρνη, παράλληλη στήριξη Νέα Σμύρνη, μαθησιακές δυσκολίες Νέα Σμύρνη, Νοημάθηση

Ειδικές θεραπείες Νέα Σμύρνη, εργοθεραπεία Νέα Σμύρνη, λογοθεραπεία Νέα Σμύρνη, μελέτη μαθημάτων Νέα Σμύρνη, παράλληλη στήριξη Νέα Σμύρνη, μαθησιακές δυσκολίες Νέα Σμύρνη, Νοημάθηση Ειδικές θεραπείες Νέα Σμύρνη, εργοθεραπεία Νέα Σμύρνη, λογοθεραπεία Νέα Σμύρνη, μελέτη μαθημάτων Νέα Σμύρνη, παράλληλη στήριξη Νέα Σμύρνη, μαθησιακές δυσκολίες Νέα Σμύρνη, Νοημάθηση Ειδικές θεραπείες Νέα Σμύρνη, εργοθεραπεία Νέα Σμύρνη, λογοθεραπεία Νέα Σμύρνη, μελέτη μαθημάτων Νέα Σμύρνη, παράλληλη στήριξη Νέα Σμύρνη, μαθησιακές δυσκολίες Νέα Σμύρνη, Νοημάθηση

Ειδικές θεραπείες Νέα Σμύρνη, εργοθεραπεία Νέα Σμύρνη, λογοθεραπεία Νέα Σμύρνη, μελέτη μαθημάτων Νέα Σμύρνη, παράλληλη στήριξη Νέα Σμύρνη, μαθησιακές δυσκολίες Νέα Σμύρνη, Νοημάθηση Ειδικές θεραπείες Νέα Σμύρνη, εργοθεραπεία Νέα Σμύρνη, λογοθεραπεία Νέα Σμύρνη, μελέτη μαθημάτων Νέα Σμύρνη, παράλληλη στήριξη Νέα Σμύρνη, μαθησιακές δυσκολίες Νέα Σμύρνη, Νοημάθηση Ειδικές θεραπείες Νέα Σμύρνη, εργοθεραπεία Νέα Σμύρνη, λογοθεραπεία Νέα Σμύρνη, μελέτη μαθημάτων Νέα Σμύρνη, παράλληλη στήριξη Νέα Σμύρνη, μαθησιακές δυσκολίες Νέα Σμύρνη, Νοημάθηση

Ειδικές θεραπείες Νέα Σμύρνη, εργοθεραπεία Νέα Σμύρνη, λογοθεραπεία Νέα Σμύρνη, μελέτη μαθημάτων Νέα Σμύρνη, παράλληλη στήριξη Νέα Σμύρνη, μαθησιακές δυσκολίες Νέα Σμύρνη, Νοημάθηση Ειδικές θεραπείες Νέα Σμύρνη, εργοθεραπεία Νέα Σμύρνη, λογοθεραπεία Νέα Σμύρνη, μελέτη μαθημάτων Νέα Σμύρνη, παράλληλη στήριξη Νέα Σμύρνη, μαθησιακές δυσκολίες Νέα Σμύρνη, Νοημάθηση Ειδικές θεραπείες Νέα Σμύρνη, εργοθεραπεία Νέα Σμύρνη, λογοθεραπεία Νέα Σμύρνη, μελέτη μαθημάτων Νέα Σμύρνη, παράλληλη στήριξη Νέα Σμύρνη, μαθησιακές δυσκολίες Νέα Σμύρνη, Νοημάθηση

Ειδικές θεραπείες Νέα Σμύρνη, εργοθεραπεία Νέα Σμύρνη, λογοθεραπεία Νέα Σμύρνη, μελέτη μαθημάτων Νέα Σμύρνη, παράλληλη στήριξη Νέα Σμύρνη, μαθησιακές δυσκολίες Νέα Σμύρνη. Ειδική θεραπεία, εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, μαθησιακή δυσκολία

Κριτικές

Αφήστε μια κριτική

Τιμή
Τοποθεσία
Υπηρεσίες
Εξυπηρέτηση
Δημοσίευση...
Η Βαθμολογία σας έχει σταλεί επιτυχώς
Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία
Captcha check failed