synergeio_bmw_korinthos_virlas_12_ilektronikoskatalogos_gr